Hátra ne nézz!
Válogatott versek és vidékük

Banner Zoltán

Illusztrátor: Ábrahám Jakab
Műfaj: Vers
Megjelent: 2012-05-30
ISBN: 978-973-665-350-6
ETO: 521.511.141-1
Forma: 215x255
Terjedelem: 124 oldal
Kivitelezés: Kötött

Ár: 25.00 lej
Költő-ifjúságára, hosszú életpályájára tekint vissza a paradox módon Hátra ne nézz címet viselő gyűjteményes kötetében Banner Zoltán, a rendkívül termékeny alkotó: művészeti író, előadóművész, költő. Első verseskötete csak 1982-ben jelenhetett meg, holott már több mint harminc éve írt és közölt verset. Ez az első verseskötet – a szerző kései, avagy elkésett debütálása – az újabb versekkel indult és a legrégiebbekkel zárult. „Nagyon kedvemre volt/van ez a játék; ám jelen válogatásban, amellyel szeretnék megkapaszkodni a kortárs magyar költészetnek legalább a peremén, az igazi időrendhez való hűség már csak azért is fontos számomra, mert pályáim sohasem haladtak egymástól függetlenül, s mind a művészetírói, mind a pódiumi »terep-meghatározottság«, tehát az utak (körutak), az örökké váltakozó színhelyek időbelisége, »történetisége« óhatatlanul rányomta bélyegét a vershelyzetekre, egyáltalán: a költői hivatásról vallott meggyőződésemre és persze formai fegyelmezetlenségemre” – vallja a szerző, megadva a kötet anyagának válogatási szempontjait is. A Hátra ne nézz című gyűjteményes kötet méltó tisztelgés a 80. életévét töltő Banner Zoltán és kiteljesedett életműve előtt.
Írja meg Ön is a véleményét!© 2004 - Pallas-Akadémia Könyvkiadó