Ambrus Tünde

Csíkszereda 1971
Csíkszentmiklóson nőtt fel. Itt végezte az elemi iskolát. Középiskolai tanulmányait a székelyudvarhelyi Benedek Elek Tanítóképzőben folytatta. Az érettségi bizonyítvány megszerzése után az időközben főiskolává alakult intézményből okleveles tanítóként került haza szülőfalujába. 1993 és 2000 között elemi iskolai tanítóként működik Csíkszentmiklóson, majd Csíkszentmihályon. Közben sikeresen tette le a romániai tanügyben érvényes véglegesítő és második fokozati vizsgákat. Ez alatt az idő alatt lehetősége nyílt arra, hogy levelezői tagozaton – érdeklődési körének megfelelő szakterületen – magasabb fokú pedagógiai szakképzettségre tegyen szert. 2000-ben az egri Eszterházy Károly Tanárképző Főiskolán földrajztanári oklevelet szerzett. 2001 és 2004 között a csíkszeredai Kájoni János Közgazdasági Szakközépiskola tanáraként a Pécsi Tudományegyetem kiegészítő tagozatán folytatta tanulmányait, ahol a Természettudományi Kar földrajz szakán egyetemi oklevelet szerzett. 2005 és 2008 között a Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériuma Határon Túli Magyar Ösztöndíjtanács ösztöndíjasaként a Pécsi Tudományegyetem Földtudományok Doktoriskolája keretében PhD hallgató volt a nappali tagozaton. Ez alatt az idő alatt a Márton Áron Szakkollégium keretében a Határmenti együttműködések tárgykörében tartott szakkollégiumi órákat. Részt vett az egyetem által szervezett külföldi terepgyakorlatokon. A PhD képzés végeztével 2009. április 20-án suma cum laude minősítésű szigorlatot tett. 2010 november 18.-án A székely falutízesek. Egy sajátos településrendszer mint a társadalmi-gazdasági tevékenység kerete című értekezését a földtudományok területén nyilvánosan védte meg. A 2011. esztendő január havának 25. napján A Pécsi Tudományegyetem Rektora és az Egyetemi Doktori Bizottsága doktorrá avatta. 2008 őszétől újból a csíkszeredai Kájoni János Közgazdasági Szakközépiskolában oktat. A Magyar Földrajzi Társaság 2009-ben Pro Geográfia díjjal jutalmazta. 2010-ben a Székely Előfutár Kutatási Ösztöndíjprogram („Balás Elek Ösztöndíj” és a Verestóy Attila Alapítvány kuratóriumai ösztöndíjban részesítették. 2012. október 13-án a Székely falutízesek. Egy sajátos településrendszer mint a társadalmi-gazdasági tevékenység kerete című pályamunkáját a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének Tudományos Tanácsa Apáczai-díjban részesítette.Ambrus T��nde a kiadónál megjelent kötetei


Székely falutízes a Márton Áron-i lét mérlegén

Ambrus Tünde

Megjelent: 2018-05-02
ETO: 91
Formátum: 160x230
Kivitelezés: cérnafűzött keménytáblás
Terjedelem: 124 oldal

Ár: 35.00 lej

Székely falutízesek

Ambrus Tünde

Megjelent: 2012-10-05
ETO: 911.37(498.4) 94(=511.141 Secui) (498.4)
Formátum: 160x230
Kivitelezés: Kötött
Terjedelem: 250 oldal

Ár: 42.00 lej© 2004 - Pallas-Akadémia Könyvkiadó