Ady Endre
Ágoston Hugó
Ágoston Vilmos
Albert Homonnai Márton
Albert Ildikó
Ambrus Imre
Ambrus Tünde
Antal Imre
Áprily Lajos
Babits Mihály
Bács Béla János
Bagoly Irén
Balás Árpád
Balás Éva
Balási András
Balázs Imre József
Balázs Lajos, Dr.
Bálint Tibor
Balla Zsófia
Balogh László
Bán Péter
Bánffy Miklós
Bangha Imre
Banner Zoltán
Barabási Albert-László
Baracs Dénes
Baricz Lajos
Báró Bornemissza Elemérné Szilvássy Karola
Beke György
Benedek Elek
Benedek Fidél
Benkő Levente
Benkő Samu
Berecz Edgár
Bertha Zoltán
Bíró Béla
Bitó László
Blajer Elizabeth
Bodor György
Bogdán László
Boros Domokos Fortunát, Dr. P.
Borsodi L. László
Botár István
Böjthe Ferenc
Böjthe-Beyer Barna
Bözödi György
Coroi Artur
Creangă, Ion
Csandra Kiran Szónréxá
Csata Ernő
Cseke Gábor
Cseke Péter
Csiki László
Czegő Zoltán
Dabi István
Daczó Árpád (P. Lukács O.F.M.)
Dávid Gyula
Deák Ferenc Loránd dr.
Deé Nagy Anikó
Demény István Pál
Dézsi Zoltán
Dinescu, Mircea
Domokos Ernő, Dr.
Domokos Géza
Dr. Szőcs András
Duka János
Dukrét Lajos
Egyed Ákos
Egyed Emese
Egyed Péter
Elek Tibor
Farkas Árpád
Fazakas István, Dr.
Fekete Vince
Ferdinandy György
Ferencz Imre
Ferenczes István
Ferenczi Attila
Fodor Sándor
Forró Miklós
Franchi Cinzia
Fülöp Sándor
Fülöp Sándor
Füstös L. Jenő
Füzesi Magda
Gaal György
Gábor Ferenc
Gál Elemér
Gál Éva Emese
Gál Irma
Gálfalvi Gábor
Gálfalvi György
Gáll Mátyás
Gáspár B. Árpád
Gazda József
Gyarmathy János
Gyarmati Rozália
Győrffy Lajos
Györfi András, dr.
Hajdú Farkas-Zoltán, Dr.
Halász Sándor őrnagy
Hans Carossa
Hegedűs Imre János
Hegyi Mária
Herkönnen Anna Leena
Herţa Éva
Heves Renée
Hodicska Tibor
Horváth Alpár
Horváth István
Huber András
Ichim, Florica
Ilyés András Zsolt
J. Szondy György
Jakab Elek
Jakabos Ödön
Jancsik Péter
Jánó Mihály
Jánossy Alíz
Jászberényi Emese
Jékely Zoltán
Juhász Gyula
K. Kovács András
K.Sz. Róbert
Kabós Éva
Kálnoky Nathalie
Kántor János
Kántor Lajos
Kányádi Sándor
Karácsonyi Zsolt
Kassay János
Katona Levente
Kelemen Hunor
Kemény János
Kenéz Ferenc
Kercsó Attila
Kincses Elemér
Kisgyörgy Zoltán
Kiss István
Kiss János
Komoróczy György
Korondi Jenő
Kőszegi Szabina
Kosztándi Katalin
Kovács András
Kovács András Ferenc
Kovács Kendi Lehel
Kozma Huba
Kozma Mária
Krebsz János
Kristó Tibor
Kuncz Aladár
László Gábor
László-Herbert Márk
Létay Lajos
Ligeti Ernő
Lipcsei Márta
Lóránth László
Lőrincz György
Lőrinczi László
Magyari András
Májai Csaba
Markó Béla
Marosi Ildikó
Márton Árpád
Márton László, Dr.
Máthé Éva
Mészáros Sándor
Mieželaitis, Eduardas
Molnár Gusztáv
Molnár Zoltán
Muhi Sándor
Munzlinger Attila, Dr.
Munzlinger Ildikó, Dr.
Murádin Jenő
Murvai Olga
Müller Dezső
Nagy András, Dr.
Nagy Attila
Nagy Benedek
Nagy Benedek
Nagy Borbála
Nagy József Levente
Nagy Lajos, dr.
Nagy Miklós Kund
Nagy Pál
Nagy Pál festő
Németh György
Niczinger László
Novák Mária
Nyirő József
Oláh István
Olosz Lajos
Orbán Balázs
Paál Árpád
Paizs Tibor
Palczer János
Palczer Károly
Páll Lajos
Pap Károly Leonárd
Papp Annamária
Papp Kincses Emese
Pásztohy Zoltán
Pécsváradi Viola Sándor őrnagy
Penckófer János
Péntek János
Péter István
Pomjánek Béla
Pomogáts Béla
Poszet Szilárd
Rab János, Dr.
Reinhart Erzsébet
Reményik Sándor
Réthy Apollinár, P.
Roth, Harald
Sarány István
Sas Péter
Schneider D. Antal ezredes
Sebestyén Mihály
Sík Sándor
Simon Attila
Sipos László
Sükös József
Sümegi György
Sütő András
Szabó András
Szabó Gyula
Szabó Kálmán
Szabó Magdolna Matild
Szabó Mónika
Szabó Zoltán
Szabó-Máthé Ildikó
Szádeczky Lajos
Szász Péter Zsolt
Szatmári László
Száva Tibor-Sándor, Dr.
Székedi Ferenc
Szilágyi Árpád
Szőcs István
Szőcs Vince
Szücs György
Tamás Eszter
Tamás Tímea (Vofkori Mária)
Tapodi Zsuzsa
Tivai Nagy Imre
Tompa Gábor
Tompa László
Torjai Rácz Zoltán
Túros Eszter
Tömöry Péter
Török Miklós
Töttössy Magdolna
Ungvári László Zsolt
Vákár Katalin
Váli Csongor
Váli Éva
Vámszer Géza
Varga Gábor
Vargha Mihály
Vargyas Antal
Vári Attila
Vécsi Nagy Zoltán
Végh Balázs Béla
Veress Albert, Dr.
Veress Dániel
Veress Mária
Víg Zsolt
Vigh Károly
Vincze Loránt
Vita Zsigmond
Vogel Béla
Wagner István Ferenc
Xántus Juliánna
Xántus László
Zombori István
Zonda Attila
Zsidó Ferenc
Zsigmond Enikő
Zsigmond Győző
Zöld Lajos


© 2004 - Pallas-Akadémia Könyvkiadó